top of page

Hình thức đấu thầu

Vui lòng đặt giá thầucao hơn giá hiện tại . Bạn có thể đặt giá thầu bao nhiêu tùy thích. Giá thầu cao nhất hiện tại sẽ được cập nhật vào lúc 9h, 12h, 3h, 18h hàng ngày.

MỤC #12

LỚP PANDA / LỊCH TREO TƯỜNG

Giá thầu 4

Giá chào mua cao nhất là   860.000 VNĐ(Khôi Nguyên)

MỤC #13

LỊCH TRÌNH HÀNG NGÀY CỦA LỚP PANDA / MAGNET

Đấu thầu   2

Giá chào mua cao nhất là   600.000 VNĐ(Bảo Quân)

Congratulations!
Your bid was successfully placed!

KakaoTalk_20231207_231924099.jpg
KakaoTalk_20231207_231922174.jpg
KakaoTalk_20231207_231919619.jpg
KakaoTalk_20231207_232217417.jpg
KakaoTalk_20231207_231928426.jpg
bottom of page