top of page

Core Values

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Niềm vui trong học tập

 • Tính kỷ luật 

 • Gắn liền với thực tế

 • Tự tin vào bản thân

 • Tận hưởng sự yên tĩnh

 • Sẵn sàng lắng nghe

 • Tính tò mò

 • Thích khám phá

 • Tính trật tự

 • Khuynh hướng thích gần gũi với thiên nhiên

 • Tôn trọng người khác

 • Tôn trọng vật liệu

 • Kỹ năng làm hòa

 • Khả năng tập trung

 • Quyền tự do lựa chọn

 • Sự tự chủ

 • Quan tâm đến môi trường sống xung quanh

 • Tinh thần hợp tác

 • Khả năng làm việc độc lập

 • Kỹ năng tự chăm sóc bản thân

values2.png
bottom of page