top of page

Sự khác biệt giữa hệ quốc tế và hệ song ngữ Việt Anh là gì?

Cả hai chương trình đều có cùng phương pháp giảng dạy, cách bố trí lớp học, tỷ lệ giáo viên -học sinh, chủ đề bài học và các hoạt động thể chất như nhau.

 Sự khác biệt của hệ quốc tế và song ngữ:

 

  • Hệ quốc tế tiếng Anh bao gồm nhiều học sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Bé chỉ có thể sử dụng tiếng Anh trong suốt thời gian ở trường để tương tác với cô giáo và các bạn. Nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các bé vào các trường tiểu học quốc tế hoặc đi du học/định cư nước ngoài

 

  • Trường áp dụng chương trình học song ngữ Việt Anh kết hợp phương pháp giáo dục MONTESSORI sẽ khuyến khích trẻ khẳng định tự do diễn đạt suy nghĩ , phát triển tư duy sáng tạo bằng cả 2 thứ tiếng.

Hệ quốc tế cho bé từ 12–20 tháng

Với trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 20 tháng mục tiêu là hoàn thiện tính cách, phát triển nhận thức và kỹ năng xã hội. Phát triển những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi trẻ như tập đi, tập nói, tập kỹ năng ăn, phát triển các giác quan, vệ sinh độc lập, âm nhạc và vận động cơ thể

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học: Thứ 2-6 / Nửa ngày 9:00 – 12:30 ; Nguyên ngày: 9:00 – 3:30

Tỷ lệ trẻ/ giáo viên: 3:1

Giới hạn học sinh/ lớp: 8 học sinh

Hệ quốc tế cho bé từ 21–36 tháng

Mục tiêu phát triển trẻ trong độ tuổi từ 24-36 tháng tuổi bao gồm: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, hỗ trợ trẻ hướng tới sự độc lập, phát triển kỹ năng ngôn ngữ, phát triển tình cảm-xã hội,

và các kỹ năng vận động.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học: Thứ 2-6 / Nửa ngày 9:00 – 12:30 ; Nguyên ngày: 9:00 – 3:30

Tỷ lệ trẻ/ giáo viên: 4-5:1

Giới hạn học sinh/ lớp: 12-15 học sinh

Hệ quốc tế cho bé từ 3–6 tuổi

Với trẻ ở độ tuổi này, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng mà trẻ tiếp cận và nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh. Chương trình học với các chủ đề đa dạng, thay đổi hàng tuần, phong phú nhằm đảm bảo trẻ đạt được các kiến thức và kỹ năng phù hợp với mục tiêu phát triển của trẻ.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học: Thứ 2-6 / Nguyên ngày: 9:00 – 3:30

Tỷ lệ trẻ/ giáo viên: 5:1

Giới hạn học sinh/ lớp: 15 học sinh

bottom of page