top of page

Sự khác biệt giữa hệ quốc tế và hệ song ngữ Việt Anh là gì?

Cả hai chương trình đều có cùng phương pháp giảng dạy, cách bố trí lớp học, tỷ lệ giáo viên -học sinh, chủ đề bài học và các hoạt động thể chất như nhau.

 Sự khác biệt của hệ quốc tế và song ngữ:

 

  • Hệ quốc tế tiếng Anh bao gồm nhiều học sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Bé chỉ có thể sử dụng tiếng Anh trong suốt thời gian ở trường để tương tác với cô giáo và các bạn. Nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các bé vào các trường tiểu học quốc tế hoặc đi du học/định cư nước ngoài

 

  • Trường áp dụng chương trình học song ngữ Việt Anh kết hợp phương pháp giáo dục MONTESSORI sẽ khuyến khích trẻ khẳng định tự do diễn đạt suy nghĩ , phát triển tư duy sáng tạo bằng cả 2 thứ tiếng.

Hệ song ngữ Việt Anh cho bé từ 18–36 tháng

Với trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 36 tháng mục tiêu là hoàn thiện tính cách, phát triển nhận thức và kỹ năng xã hội. Phát triển những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi trẻ như tập đi, tập nói, tập kỹ năng ăn, phát triển các giác quan, vệ sinh độc lập, âm nhạc và vận động cơ thể

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học: Thứ 2-6 / 8:00 – 3:30

Tỷ lệ trẻ/ giáo viên: 4:1

Giới hạn học sinh/ lớp: 12 học sinh

Hệ song ngữ Việt Anh cho bé từ 3–6 tuổi

Với trẻ ở độ tuổi này, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng mà trẻ tiếp cận và nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh. Chương trình học với các chủ đề đa dạng, thay đổi hàng tuần, phong phú nhằm đảm bảo trẻ đạt được các kiến thức và kỹ năng phù hợp với mục tiêu phát triển của trẻ.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian học: Thứ 2-6 / 8:00 – 3:30

Tỷ lệ trẻ/ giáo viên: 5:1

Giới hạn học sinh/ lớp: 15 học sinh

bottom of page